Thương mại điện tử

FBNC - 22/05/2015

Chị Hải Đường (GĐ Marketing Chợ Tốt) chia sẻ về thị trường TMĐT ở Việt Nam.

Nhịp Cầu Doanh Nhân

HTV9 - 22/05/2015

Chị Hải Đường (GĐ Marketing Chợ Tốt) chia sẻ về mô hình tái sử dụng sản phẩm của Chợ Tốt.

Fulfilling its promises

Vietnam Economic Times - 22/05/2015

Mr Bryan Teo chia sẻ về việc giáo dục và thay đổi thói quen tiêu dùng.

Common Ground

Vietnam Economic Times - 22/05/2015

TGĐ Chợ Tốt chia sẻ về niềm tin khách hàng đối với doanh nghiệp

Chào ngày mới

HTV7 - 22/05/2015

GĐ Marketing chia sẻ về típ mua sắm an toàn trên Chợ Tốt trên HTV7

Today’s Voice

VOV - 22/05/2015

Chợ Tốt đã đồng hành cùng UNESCO trong dự án Today’s Voice dành cho giới trẻ.