Dự án Today’s Voice 2014

22/05/2015

Chợ Tốt cùng UNESCO tổ chức dự án Today’s Voice giúp sinh viên Việt Nam hội nhập trong bối cảnh Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN.

Hỗ trợ tổ chức Room To Read

22/05/2015

"Tháng 10 năm 2014, Chợ Tốt cùng ca sĩ Văn Mai Hương thực hiện dự án âm nhạc. Toàn bộ số tiền thu được dành tặng quỹ hỗ trợ nữ sinh của tổ chức Room To Read."

BarCamp Saigon 2014

22/05/2015

"Tháng 12 năm 2014, Chợ Tốt tổ chức BarCamp Challenge tại sự kiện BarCamp Saigon 2014."

Chuyến đi thực tế Singapore

22/05/2015

"Tháng 1 năm 2015, Chợ Tốt tổ chức chuyến đi thực tế cho sinh viên Việt Nam gặp gỡ các công ty hàng đầu tại Singapore."